Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2007

ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε το σύστημα ενίσχυσης της μερικής αποδέσμευσης.

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε τους Ισπανούς και αποφάσισε να ακυρώσει το σύστημα ενίσχυσης για το βαμβάκι στο οποίο είχε καταλήξει το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας τον Απρίλιο του 2004. Ωστόσο, προκειμένου να μην διαταραχθεί ο τομέας του βάμβακος και να διασφαλιστεί μια σχετική συνέχεια, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι για λόγους ασφάλειας, οι επιπτώσεις της ακύρωσης του συστήματος ενίσχυσης για το βαμβάκι αναστέλλονται μέχρι τη θέσπιση, εντός εύλογου χρόνου, ενός νέου συστήματος. - 13/9/2006 Συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: